Aktualności

Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych

Drukuj

Wójt Gminy Główczyce ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Główczyce z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2017 roku, poprzez organizację wyjazdowego wypoczynku letniego młodzieży w wieku 8-12 oraz 13 - 16 lat zamieszkałej na terenie gminy Główczyce.

Termin składania ofert upływa dnia 22 maja 2017 roku.

Szczegółowe informacje poniżej:

1. Organizacja wyjazdowego wypoczynku letniego młodzieży w wieku 8-12 lat.

2. Organizacja wyjazdowego wypoczynku letniego młodzieży w wieku 13-16 lat.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w konkursie.

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo