Aktualności

Dziękujemy Sołtysom

Drukuj

 

Z okazji Dnia Sołtysa – opiekuna i gospodarza wsi,
składamy najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w działalności sołeckiej,
a także jak najlepszej współpracy z mieszkańcami i pracownikami naszej gminy.
Jednocześnie składamy podziękowania za trud i wysiłek w sprawowaniu funkcji Sołtysa
oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju i poprawy życia lokalnej społeczności.

                  Przewodniczący Rady Gminy Główczyce                    Wójt Gminy Główczyce

                                Michał Matkowski                                         Teresa Florkowska

 

pole kwiatów

 

 

Wszystkiego najlepszego życzymy Paniom

Drukuj

Z okazji Dnia Kobiet wszystkiego co najlepsze,

spełnienia marzeń, zadowolenia z siebie,

dużo szczęścia, uśmiechu i samych słonecznych dni

życzą

Pracownicy Urzędu Gminy w Główczycach

kwiatow-bukiet-koszyk

 

"Na ostatniej drodze" - promocja najnowszego wydania zbioru wierszy Pani Emilii Zimnickiej

Drukuj

DSC01161W dniu 2 marca 2018 roku, w świetlicy wiejskiej w Izbicy, miał miejsce benefis Pani Emilii Zimnickiej- naszej lokalnej poetki z Izbicy. Promocję szóstego już wydania zbioru wierszy, zatytułowanego „Na ostatniej drodze”, połączono ze świętowaniem 80-tych urodzin poetki. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele lokalnego samorządu oraz Starostwa Powiatowego w Słupsku, nauczyciele i uczniowie szkół z terenu naszej gminy, poeci zaprzyjaźnieni z autorką, mieszkańcy Izbicy i okolicznych miejscowości.

Czytaj więcej...

Realizujemy nowy projekt

Drukuj

logo rpo 14-20

W dniu 11 grudnia 2017r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych

Drukuj

LOGO RS 002Stowarzyszenie Gminne Wspieranie inicjatyw Społecznych zostało zaproszone do udziału i aplikowania o dofinansowanie projektu Fora Lokalne II. Zaproszenie jest efektem wysokiej oceny przygotowanego i przeprowadzonego Forum Lokalnego "Młodzi wiejscy - skazani na sukces?", ktore odbyło się 19 września 2017 w GOK Główczyce.
Forum Lokalne to mozliwośc spotkania ludzi chcących działać na rzecz młodzieży, to czas rozmów, wniosków i działania w celu poznania potrzeb i aspiracji naszego młodszego pokolenia.

Stowarzyszeniu i koordynatorowi życzymy powodzenia.

 

Informacja o obowiązku meldunkowym

Drukuj

Przypominamy mieszkańcom Gminy Główczyce o obowiązku meldunkowym. Każda osoba przybywająca do naszej gminy na dłużej niż 3 miesiące zobowiązana jest zgłosić się do Urzędu Gminy w Główczycach ul. Kościuszki 8, podającswoje nowe miejsce zamieszkania.

Czytaj więcej...

Harmonogram odbioru odpadów w 2018 roku

Drukuj

harmonogram2018

   Harmonogram do pobrania tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy Wam Kochani

Drukuj

Z okazji Dnia Wolontariusza składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy każdego dnia poświęcają swój czas, zaangażowanie i wysiłek, by nieść bezinteresownie pomoc i ofiarować swój czas innym.

Życzymy radości z pomagania, wzbogacających doświadczeń oraz spełnienia marzeń i realizacji zamierzonych celów, a przede wszystkim tego, aby każdy dobry uczynek i każde dobre słowo wracało do Was, dając siłę do dalszej pracy.

roses-2911123 960 720

 

Od stycznia 2018 roku zmianie ulegną stawki opłat za śmieci

Drukuj

UWAGA!
od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegają stawki opłat za śmieci

Urząd Gminy w Główczycach informuje, iż w dniu 26 października 2017 r. została podjęta przez Radę Gminy Główczyce uchwała Nr XXXII/324/2017w sprawie wyboru metody oraz ustalenia stawki opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi(Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 3952).
Niniejszą uchwałą wprowadzono dla właścicieli nieruchomości nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

NOWE STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Miesięczna stawka opłaty za odpady zbierane i odbieranew sposób selektywny(odpady segregowane)obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018 r. wynosi :
1) nieruchomość zamieszkana przez 1 osobę – 12,50 zł
2) nieruchomość zamieszkana przez 2 osoby – 25,00 zł
3) nieruchomość zamieszkana przez 3 osoby – 37,50 zł
4) nieruchomość zamieszkana przez 4 osoby – 50,00 zł
5) nieruchomość zamieszkana przez 5 osób – 62,50 zł
6) nieruchomość zamieszkana powyżej 5 osób – 62,50 zł + 6,25 zł za każdą kolejną osobę.

Miesięczna stawka opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (odpady zmieszane)obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018 r. wynosi 20,50 zł od osoby.
W przypadku odpadów zmieszanych brak jakichkolwiek ulg.

UWAGA:
1. W związku z uchwaleniem nowych stawek opłat właściciele nieruchomości (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe) nie mają obowiązku składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację należy złożyć jedynie w przypadku zmian, np. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, wyboru innego sposobu zbierania odpadów (zbiórka selektywna/zbiórka nieselektywna) lub zmiany innych danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
2. Urząd Gminywyśle do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty za śmieci, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

 

Wszystkiego najlepszego dla pracowników socjalnych

Drukuj

bukiet-anemony-zwiastuny-wiosny1z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę podziękować Państwu za codzienną pracę na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Zawód pracownika socjalnego wymaga nie tylko fachowej wiedzy, ale także niezwykłej empatii, tak ważnej w procesie wspierania osób i ich rodzin, które znalazły się w sytuacji trudnej i kryzysowej. Niezwykle ważnym elementem tej profesji jest umiejętność motywowania osób potrzebujących pomocy do zmagania się z trudnościami i problemami, które często wydają się nie do przezwyciężenia. To pracownik socjalny jest osobą, która daje nadzieję na godne życie i pomaga dostrzec sens codziennych zmagań.

                                                                                                          Wójt Gminy Główczyce

 

Podkategorie

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo