Wykaz oraz ocena formalna ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego gminy Główczyce z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2017 roku.

Drukuj

Poniżej przedstawiamy wykaz oraz ocenę formalną ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego gminy Główczyce z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2017 roku.

Organizacja wyjazdowego wypoczynku letniego dla młodzieży w wieku 8-12 lat zamieszkałej na terenie gminy Główczyce.

Organizacja wyjazdowego wypoczynku letniego dla młodzieży w wieku 13-16 lat zamieszkałej na terenie gminy Główczyce.

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo