Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Główczyce z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w roku 2017.

Drukuj

Informujemy, iż decyzją Wójta Gminy Główczyce przyznano dotację dla na realizację zadania publicznego gminy Główczyce z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2017 roku, poprzez organizację wyjazdowego wypoczynku letniego młodzieży w wieku 8-12 lat zamieszkałej na terenie gminy Główczyce.
Nazwa podmiotu, któremu przyznano dotację: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, ul. Prosta 53, 65-783 Zielona Góra
Tytuł zadania:   Kolonie edukacyjne „W zdrowym ciele-zdrowy duch" i „Kolonijny skaut" z elementami profilaktyki uzależnień w Pucku
Przyznana dotacja (zł): 15 500,00 zł.

Na realizację zadania publicznego gminy Główczyce z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2017 roku, poprzez organizację wyjazdowego wypoczynku letniego młodzieży w wieku13-16 lat zamieszkałej na terenie gminy Główczyce nie przyznano dotacji.

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo