Publikacje

Drukuj

Publikacja Pomorskie Partner w Europie : Pomorskie Partner w Europie, 2010r., Wyd. NEGATYW sp. z o.o., ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 73A, 85-787 Bydgoszcz, str. 103.

Folder - Gmina Główczyce : Folder, 2010r., Opracowanie Bogdan Pięta- Gdańsk, Wydany przez: Urząd Gminy w Główczycach, ul. Kościuszki 8, 76-220 Główczyce, nakład 1000 egzemplarzy.

Przewodnik turystyczny po gminie Główczyce: Opracowanie i wydanie: Urząd Gminy w Główczycach, ul. Kościuszki 8, 76-220 Główczyce; nakład 1000 egzemplarzy.


 

 

 

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo