Kursy komputerowe dla osób w wieku 50-70 lat

Drukuj

Na prośbę Fundacji Partycypacji Społecznej ze Słupska, informujemy o możliwości uczestnictwa w kurasach komputerowych osób w wieku 50-70 lat:
Kurs komputerowy dotyczy osób 50+ w wieku aktywności zawodowej i więcej (max wiek 70 lat), zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) w województwie pomorskim, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji ICT,
- zakres szkoleń (np. DIGCOMP 16) Moduł B1: Podstawy pracy z komputerem, Moduł B2: Podstawy pracy w sieci, Moduł B3: Przetwarzanie tekstów, Moduł B4: Arkusze kalkulacyjne, Moduł S3: IT Security, Moduł S9: Rozwiązywanie problemów. Program może być dostosowany do uczestników i możemy zrobić dwa wybrane moduły i inne zajęcia komputerowe np. zaawansowany Excel.
Kurs trwa 150h po 3 h dwa razy w tygodniu. Zajęcia będą odbywać się w szkole.
- poziom (podstawowy),- dostosowany do potrzeb grupy, w grupie powinny być osoby o podobnym poziomie umiejętności komputerowych.
- termin realizacji szkoleń, zajęcia min 2 razy w tyg po 3 h lekcyjnych.
- liczebność grup 16 osób.

W projekcie przewidziany jest:
- posiłek- wszyscy,
- zwrot kosztów dojazdu — do 14 zł/dziennie,
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Dane kontaktowe:

Krystian Szczypek
Fundacja Partycypacji Społecznej
ul. Krasińskiego 7
76-200 Słupsk
Tel.: 575 888 329
www.fundacja-spoleczna.pl

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo