KOLEJNA EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PRZYRODA POWIATU W OBIEKTYWIE"

Drukuj

plakat

Starosta Słupski ogłosił kolejną edycję konkursu fotograficznego pod hasłem „Przyroda powiatu w obiektywie". Zdjęcia można nadsyłać w trzech niżej wymienionych kategoriach:
I - Krajobraz powiatu słupskiego – fotografie wykonane przez osoby dorosłe,
II - Przyroda oczami dzieci - fotografie wykonane przez dzieci w wieku 8-12 lat,
III - Przyroda oczami młodzieży - fotografie wykonane przez młodzież w wieku 13-18 lat.
Swoje prace wraz z kartą zgłoszenia uczestnika, wersją elektroniczną zdjęcia lub negatywu oraz w przypadku dzieci i młodzieży z pisemną zgodą rodzica (opiekuna) należy składać w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Biurze Obsługi Interesanta – pok. nr 1 w terminie do dnia 28 września 2018r.
Regulamin konkursu, wzór karty zgłoszenia uczestnika oraz zgoda rodzica (opiekuna) na udział w konkursie, dostępne są poniżej lub na stronie www.powiat.slupsk.pl w zakładce DLA MIESZAKAŃCÓW/ŚRODOWISKO oraz w siedzibie Starostwa: w Biurze Obsługi Interesanta- pok. nr 1 i w Wydziale Środowiska i Rolnictwa – pok. nr 316.
Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (59) 841 85 34.

Regulamin

Karta zgłoszenia

Zgoda rodzica

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo